Waarom wordt er door de Inhuurdesk een fee in rekening gebracht?

Om rechtmatige inhuur te garanderen, moeten zowel onze opdrachtgevers als de leveranciers zich houden aan bepaalde vastgestelde procedures en handelingen. Mede om die reden kiezen onze opdrachtgevers er voor om de gehele inhuur van externen te laten verlopen via een Inhuurdesk. Dit biedt aan zowel de opdrachtgevers als leveranciers veel voordelen.

De factuur wordt voor de leverancier / ZZP’er aangemaakt (reversed billing). Dit doet de Inhuurdesk nadat u uw gewerkte uren heeft ingevoerd en deze zijn geaccordeerd door de verantwoordelijke manager van de opdrachtgever. U factureert uitsluitend de geleverde diensten tegen het overeengekomen tarief bij gunning.

Op het moment dat de factuur voor gewerkte uren wordt aangemaakt, wordt automatisch een factuur namens Staffing MS gegenereerd. Deze factuur geeft de inhouding weer die Staffing MS in rekening brengt voor de door hen geleverde diensten. De betalingen van uw factuur voor de geleverde diensten aan de opdrachtgever vindt plaats onder verrekening van de factuur van Staffing MS. Met andere woorden: Staffing MS brengt de vergoeding voor de door hen geleverde diensten in mindering op de uitbetaling van uw factuur.
De betaling van de vergoeding is voor onder andere de dekking van kosten voor het administratieve proces dat nodig is om de Inhuurdesk de laten draaien, ICT-kosten en licentiekosten. Ook is er een helpdesk waar u als leverancier terecht kunt voor support en ondersteuning. De beide facturen (die betreffende de door u gewerkte uren en die van Staffing MS) kunt u in pdf opslaan en printen voor uw eigen administratie.

De voordelen van de inhuurdesk voor u als leverancier zijn:
– er ontstaat een transparante markt met inzicht in vraag en aanbod;
– u kunt zonder complexe aanbestedingen direct in aanmerking komen voor een opdracht;
– u heeft altijd rechtstreeks een contract zonder tussenkomst van intermediairs;
– u bent altijd in beeld en ontvangt altijd alle relevante aanvragen.

Het inhuurproces wordt sterk vereenvoudigd doordat:
– u als leverancier slechts één keer uw gegevens hoeft in te voeren;
– u direct alle aanvraag- en beoordelingscriteria ziet;
– er sprake is van een eenduidig en transparant selectieproces;
– er altijd terugkoppeling inzake gunning of afwijzing plaatsvindt;
– de facturering eenvoudig en snel geregeld is.

Deze voordelen kunnen alleen worden gerealiseerd door het in werking stellen van een actuele Inhuurdesk waarbij het gehele (administratieve) proces soepel, professioneel en efficiënt is geregeld. Hierbij hebben onze opdrachtgevers bewust de keuze gemaakt dit proces uit te besteden aan een externe partij (Staffing MS). Omdat de werkzaamheden van de Inhuurdesk noodzakelijk zijn om inhuur ook in de toekomst op een verantwoorde wijze te organiseren en de Inhuurdesk ook voor u als leverancier voordelen biedt, wordt de leveranciers een administratiefee in rekening gebracht.