Vraag Categorie: Opdrachten en dossiers

Hoe vraag ik mijn Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan?

Zowel vaste als externe medewerkers dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen aan de gemeenten. Voor externen geldt bij inhuur langer dan drie maanden dat een VOG is vereist. Na gunning dient u een (ingevuld) aanvraagformulier bij uw leidinggevende (of direct bij de afdeling P&O) binnen de gemeente op te vragen. Met dit aanvraagformulier… Lees meer »

Waarom wijkt het logo links op de website af van de opdrachtgever in de aanvraag/opdracht/urenstaat?

Elke opdrachtgever van Staffing Management Services B.V. heeft zijn eigen ‘branding’ (logo en kleuren) in het systeem. Deze branding wordt bepaald door de url waarmee wordt ingelogd. Als er bijvoorbeeld via de inhuurdesk van UMC wordt ingelogd (http://www.inhuurdeskumcutrecht.nl/) dan geeft het systeem de gebruiker het logo van deze opdrachtgever weer, maar worden wel alle aanvragen… Lees meer »

Ik ben het niet eens met het wijzigingsverzoek, wat nu?

Indien u het niet eens bent met het wijzigingsverzoek kunt u het afwijzen. U wordt gevraagd een reden op te geven. De inhuurdesk ontvangt een bericht van de afwijzing en zal deze in behandeling nemen en met de klant afstemming zoeken. Na aanpassing zal het wijzigingsverzoek opnieuw bij u aangeboden worden.

Hoe keur ik een wijzigingsverzoek goed?

Dit kunt u op een aantal manieren doen: – U ontvangt vanuit Salesforce een email met daarin de link waarin u wordt gewezen op het goedkeuren van een wijzigingsverzoek. U klikt op de link en logt in met uw inlogcodes om bij het desbetreffende wijzigingsverzoek te komen. – Op de startpagina in de Inhuurdesk heeft… Lees meer »

Waarom moet ik documenten goedkeuren in het digitaal dossier?

Het digitaal dossier maakt onderdeel uit van de compliancy; in de dossiers zijn documenten opgenomen die met de klant zijn afgestemd. Afhankelijk van het soort document dient u het goed te keuren, dan wel dat het ter kennisgeving is opgenomen. (vb inhuurvoorwaarden, opdrachtbevestiging). Let op, bepaalde documenten dienen goedgekeurd te worden alvorens er daadwerkelijk uren… Lees meer »