Vraag Categorie: Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wet DBA: welke ontwikkelingen zijn er?

Staatssecretaris Wiebes liet eind juni 2017 weten dat het huidige handhavingsbeleid wederom wordt verlengt tot 1 januari 2018. Dat betekend dat de belastingdienst vooral een helpende rol zal bieden aan opdrachtgevers en opdrachtnemers om hen op weg te helpen hoe zij de werkrelatie moeten inkleden om de werkrelatie als overeenkomst van opdracht te kwalificeren. Als… Lees meer »

Wet DBA: wat staat er in een modelovereenkomst?

Zoals eerder beschreven kenmerkt een arbeidsovereenkomst/dienstbetrekking zich door de drie elementen: loon, persoonlijke arbeid en gezag. Om een werkrelatie als overeenkomst van opdracht te kwalificeren moet tenminste 1 element van de driepoot weggehaald worden. Het maakt daarbij niet uit om welk element het gaat. Het element loon zal meestal in de werkrelatie aanwezig zijn, behalve… Lees meer »

Wet DBA: hoe kunnen de juridische risico’s worden verminderd?

De juridische risico’s kunnen worden vermeden, al dan verminderd, worden als beide partijen een modelovereenkomst aangaan. Het aangaan van een modelovereenkomst is niet verplicht. Maar het lijkt het minimale vereiste waaraan de opdrachtgever en opdrachtnemer aan moeten voldoen om een (fictieve) dienstbetrekking te vermeiden. In ieder geval is het aangaan van een modelovereenkomst ten zeerste… Lees meer »

Wet DBA: wat zijn de juridische risico’s?

Als de belastinginspecteur de werkrelatie kwalificeert als (fictieve)dienstbetrekking, dan kunnen dat consequenties met zich meebrengen voor de partijen. Een dienstbetrekking kenmerkt zich aan de driepoot: Loon Persoonlijke arbeid Gezag Als een van deze criteria ontbreekt is er geen dienstbetrekking. Er kan wel sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. In sommige gevallen kan de wet bepalen… Lees meer »

Welke gevolgen heeft de invoering van de wet DBA?

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is op 2 februari 2015 door de Eerste Kamer goedgekeurd. Vanaf 1 mei vervangt deze wet de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Vooralsnog heeft de regering een overgangsperiode ingesteld tot 1 mei 2017. Voorwaarde is dat organisaties per 1 mei aanstaande werken met modelovereenkomsten… Lees meer »