Wet DBA: welke ontwikkelingen zijn er?

Staatssecretaris Wiebes liet eind juni 2017 weten dat het huidige handhavingsbeleid wederom wordt verlengt tot 1 januari 2018. Dat betekend dat de belastingdienst vooral een helpende rol zal bieden aan opdrachtgevers en opdrachtnemers om hen op weg te helpen hoe zij de werkrelatie moeten inkleden om de werkrelatie als overeenkomst van opdracht te kwalificeren. Als er sprake is van een ‘kwaadwillende’ opdrachtgever en opdrachtnemer, dan zal de belastingdienst handhaven. Te slotte wil Wiebes in deze periode de reikwijdte van de begrippen ‘gezagsverhouding en ‘vrije vervanging’ uit kristalliseren.

 

Kortom, wordt vervolgd…