Waarom moet ik documenten goedkeuren in het digitaal dossier?

Het digitaal dossier maakt onderdeel uit van de compliancy; in de dossiers zijn documenten opgenomen die met de klant zijn afgestemd. Afhankelijk van het soort document dient u het goed te keuren, dan wel dat het ter kennisgeving is opgenomen. (vb inhuurvoorwaarden, opdrachtbevestiging). Let op, bepaalde documenten dienen goedgekeurd te worden alvorens er daadwerkelijk uren geschreven kunnen worden. Deze documenten onderscheiden zich van de rest doordat deze een rood kruisje hebben.