Mijn inschrijving voor het dynamisch aankoopsysteem van een opdrachtgever is afgewezen. Ben ik nu definitief uitgesloten van deelname?

Nee, je bent niet definitief uitgesloten van deelname. Bij de afwijzing wordt altijd een reden vermeld. Na aanpassing kun je de inschrijving opnieuw indienen, waarna deze opnieuw beoordeeld wordt.