Wet DBA: hoe kunnen de juridische risico’s worden verminderd?

De juridische risico’s kunnen worden vermeden, al dan verminderd, worden als beide partijen een modelovereenkomst aangaan. Het aangaan van een modelovereenkomst is niet verplicht. Maar het lijkt het minimale vereiste waaraan de opdrachtgever en opdrachtnemer aan moeten voldoen om een (fictieve) dienstbetrekking te vermeiden. In ieder geval is het aangaan van een modelovereenkomst ten zeerste aan te raden, wanneer er onzekerheid heerst over de kwalificatie van de werkrelatie, wanneer de vraag rijst of de werkzaamheden te kwalificeren vallen als een dienstbetrekking.