Klachtenprocedure

Een klacht?
Staffing MS ondersteunt diverse organisaties bij de inhuur van flexibele arbeid. Hierbij worden
jaarlijks zo’n 2000 interimmers over het platform van Staffing MS ingehuurd. De medewerkers van
Staffing MS doen dit met kennis van zaken, vol enthousiasme en volgens afspraak met de
opdrachtgever. Een goede dienstverlening staat voorop en streeft Staffing MS naar een optimale
klanttevredenheid van opdrachtgever en interimmer. En in de meeste gevallen is dat ook zo.
Er kunnen echter situaties ontstaan waarin u vragen en/of problemen heeft of dat u ontevreden
bent over de dienstverlening.

Vragen en problemen
Een eerste stap bij vragen en probleem is contact opnemen met onze afdeling support. De support
afdeling is er om opdrachtgever en interimmer te ondersteunen bij het gehele inhuurproces van
aanvraag t/m uitbetaling. Uw vraag of probleem wordt in onze systeem geregistreerd, opgelost en
maandelijks ontvangt de opdrachtgever een rapportage van de calls. Indien uw vraag of probleem
niet adequaat is afgehandeld, kunt u gebruikt maken van onze klachtenprocedure.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail (klacht@staffingms.com) indienen bij:
Kwaliteitsmanager Staffing Management Services
Postbus 61216, 3002 HE Rotterdam
Er wordt binnen 2 werkdagen door de kwaliteitsmanager een ontvangstbevestiging van de klacht
gestuurd. De ontvangstbevestiging bevat naast de geregistreerde klacht ook de informatie over de wijze van afhandeling.

Wijze van afhandeling
De gang van zaken na ontvangst van uw klacht
In eerste instantie zal de leidinggevende van de afdeling support worden betrokken om de klacht in
behandeling te nemen. Deze neemt zo snel mogelijk contact op met de indiener van de klacht om
tot een gepaste oplossing te komen. Staffing MS streeft ernaar om de klacht binnen twee weken na
ontvangst te hebben afgehandeld. Nadat een klacht is afgehandeld wordt dit altijd m.b.v. een
afhandelingbrief/mail kenbaar gemaakt aan de indiener en de kwaliteitsmanager. Als u bezwaar
heeft tegen de wijze waarop de leidinggevende de klacht heeft afgehandeld, kunt u na ontvangst
van de afhandelingsbrief/mail alsnog contact opnemen met de kwaliteitsmanager.