Wat betekenen de verschillende statussen op een urenstaat?

Vanaf het moment van aanmaken krijgt een urenstaat een zgn status. Hieronder wordt toegelicht welke statussen er zijn:

 Concept  aangemaakt, maar nog niet ingediend
 Verzonden naar manager  ingediend en ter accordering voorgelegd aan de betreffende manager
 Verzonden naar leverancier  manager heeft de urenstaat goedgekeurd en ligt nu ter accordering bij de leverancier
 Verwerkt door leverancier  urenstaat is door de leverancier goedgekeurd en daarmee is de urenstaat ook facturabel
 Teruggestuurd door manager/leverancier  urenstaat is afgewezen en teruggestuurd naar de indiener van de urenstaat
 Teruggehaald voor correctie  de urenstaat is door de indiener of door een wijziging in de opdracht teruggehaald voor correctie