Waarom is mijn factuur nog niet aangemaakt/uitbetaald?

De ingediende uren dienen in eerste instantie geaccordeerd te worden door de inhurende manager. Zolang de inhurende manager geen akkoord heeft gegeven, staan de urenstaten nog op status “verzonden naar manager”.
Na akkoord van de manager komen de urenstaten op status “verzonden naar leverancier” te staan. Staffing MS voert op deze uren 1x per maand een controle uit en zorgt ervoor dat de urenstaten de status ‘’verwerkt door leverancier’’ verkrijgen, zodat de uren gefactureerd kunnen worden.
Alle data van het accorderings- en facturatieproces vindt u in de betaalkalender op de Inhuurdesk van de desbetreffende klant, zonder in te loggen, onder de button ‘’support’’.
Voorwaarde voor facturatie is altijd dat uw gegevens compleet zijn ingevoerd in de Inhuurdesk en uw digitaal dossier volledig is gevuld met de juiste en geaccordeerde documenten.