Wie heeft mijn urenstaat op ‘verwerkt door leverancier’ gezet?

Voor alle klanten heeft Staffing MS betaalkalenders afgestemd, deze zijn terug te vinden op elke specifieke inhuurdesk pagina. Deze betaalkalenders zijn per klant leidend voor de te nemen stappen. Op deze kalender staat wanneer een urenstaten uiterlijk door de medewerker ingediend moeten worden, door een manager goedgekeurd en door Staffing MS verwerkt.

  • – Een goedgekeurde urenstaat blijft de status ‘verzonden naar leverancier’ behouden tot de werkdag voor de  facturatie. U krijgt de mogelijkheid om tot uiterlijk 17.00 uur op de werkdag vóór facturatie deze urenstaat zelf te verwerken zodat deze gereed is voor facturatie.
    – Conform de betaalkalender worden alle urenstaten die de status ‘verzonden naar leverancier’ hebben om 17.00 uur op de werkdag vóór de facturatie door Staffing Management Services op ‘verwerkt door leverancier’ gezet en gefactureerd.