Wat is de wet DBA?

De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is per 1 mei 2016 ingetreden en daarmee is de wettelijke grondslag van de verklaring arbeid relaties (VAR) vervallen. Het doel van de Wet DBA is dat opdrachtgever en opdrachtnemer beide verantwoordelijk zijn voor de werkrelatie.