Is mijn kandidaat een ZZP’er of inhuurmedewerker?

 

Zodra een ZZP’er door een leverancier wordt aangeboden in het systeem is de kandidaat geen ZZP’er meer. Dit is alleen het geval wanneer de kandidaat zichzelf aanbiedt zonder tussenkomst van een leverancier. Dit is noodzakelijk voor de facturatie, deze is bestemd voor de leverancier en niet voor de ZZP’er.

 

 

 

 

Leverancier:
De Inhuurdesk ziet u als leverancier indien de onderneming:
• Medewerkers in dienst heeft
• Meerdere aandeelhouders heeft
• Een bedrijfspand heeft
• Zich in ruime mate naar buiten toe bekend maakt als onderneming (reclame, website e.d.)

Indien u wordt gekwalificeerd als leverancier dient u de volgende documenten aan te leveren:
1. Uittreksel kamer van koophandel met de juiste SBI-codes.
• De volgende SBI-codes geven u het recht om u te kwalificeren als uitlener:
• 78201 Uitzendbureau
• 78202 Uitleenbureau
• 78203 Banenpools
• 7830 Payrolling
2. Verklaring betalingsgedrag van de belastingdienst van btw en afdracht loonbelasting. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden en zal elke 3 maanden door u moeten worden aangevraagd.
3. Houdt rekening met het feit dat de betaling deels op een G-rekening zal geschieden.
4. U aangesloten bent bij de pensioenregeling van StiPP. Deze is verplicht voor alle werkgevers in de uitzend-, payroll- en detacheringsbranche.

ZZP’er:
De inhuurdesk ziet een externe als een ZZp’er indien de persoon die de opdracht uitvoert;
• Eigenaar is van een eenmanszaak/VOF
• DGA is van een eenmans B.V.
• DGA is van een eenmans B.V. en de opdrachtnemer een samenwerkingsverband is waarin eenmanszaken en B.V. ’s samenwerken.
Indien u wordt gekwalificeerd als ZZP’er dient u de volgende documenten aan te leveren:
1. Uittreksel kamer van koophandel
2. Verklaring betalingsgedrag btw
3. Btw nummer (kopie registratie BTW nummer of controle document uit VIES register)